vorige pagina


Bewuste boodschappen worden vaak verzonden door het gebruik van taal, een codering die we allemaal kennen. Als er communicatie plaatsvindt hebben mensen voortdurend (kleine) doelen, die worden omgezet in een boodschap. Die boodschap zet ik om in een gesproken of geschreven tekst, waarna ik hem verzendt. Een ander ontvangt de boodschap, en decodeert de tekst, die wordt dan dus weer omgezet tot de boodschap. Waarna de ontvanger wellicht iets gaat doen, en het oorspronkelijke doel bereikt kan worden.
In dit proces is taal is de codering, een soort verpakkingsmateriaal.
In het beroemde schemaatje ziet het er als volgt uit:

doel van de zender -> codering door zender
boodschap van de zender->
ontvangst van de boodschap -> decodering door ontvanger
(vermeend) begrip van de ontvanger ->
eventuele actie door ontvanger -> al dan niet bereikt doel van de zender

Een doel wordt omgezet in taal, wordt omgezet in actie. Of niet.

lees verder 
 

Wie

Wat

Hoe

Waarom

Waar